بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Effect of Aqueous Extract of Crocus sativus L. on Morphine-Induced Memory Impairment.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Advances in Pharmacological Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

Effect of Aqueous Extract of Crocus sativus L. on Morphine-Induced Memory Impairment.

فرزانه  وفائي

 
 
عنوان مقاله: Effect of Aqueous Extract of Crocus sativus L. on Morphine-Induced Memory Impairment.
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: فيزيولوژي جانوري
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Effect of Aqueous Extract of Crocus sativus L. on Morphine-Induced Memory Impairment.91415

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?