بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Chronic health effects of sulphur mustard exposure with special reference to Iranian veterans

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Emerging health threats journal
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   7، )
 

Chronic health effects of sulphur mustard exposure with special reference to Iranian veterans

شکرانه  موسوي

 
 
عنوان مقاله: Chronic health effects of sulphur mustard exposure with special reference to Iranian veterans
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Chronic health effects of sulphur mustard exposure with special reference to Iranian veterans87625

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?