بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Association of the number of follicles of various sizes and treatment protocol with multiple pregnancies following ovulation induction and intrauterine insemination

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of the Pakistan Medical Association
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   18،22 )
 

Association of the number of follicles of various sizes and treatment protocol with multiple pregnancies following ovulation induction and intrauterine insemination

معصومه  علي اکبرزاده

 
 
عنوان مقاله: Association of the number of follicles of various sizes and treatment protocol with multiple pregnancies following ovulation induction and intrauterine insemination
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Association of the number of follicles of various sizes and treatment protocol with multiple pregnancies following ovulation induction and intrauterine insemination87624

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?