بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The correlation between H. pylori infection with serum ferritin concentration and iron deficiency anemia

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
UHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   16،20 )
 

The correlation between H. pylori infection with serum ferritin concentration and iron deficiency anemia

زهرا  سيادت

 
 
عنوان مقاله: The correlation between H. pylori infection with serum ferritin concentration and iron deficiency anemia
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه:
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: علوم تغذيه
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The correlation between H. pylori infection with serum ferritin concentration and iron deficiency anemia86685

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?