بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Hemophagocytosis and pulmonary involvement in brucellosis

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
International Journal of Infectious Diseases
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   89،90 )
 

Hemophagocytosis and pulmonary involvement in brucellosis

حسين  صفري

 
 
عنوان مقاله: Hemophagocytosis and pulmonary involvement in brucellosis
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: عفوني
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Hemophagocytosis and pulmonary involvement in brucellosis86671

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?