بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of ISO method in saffron qualification

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Acta Horticulturae
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   405،410 )
 

Evaluation of ISO method in saffron qualification

حوريه  نصيرلي

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of ISO method in saffron qualification
نوع همکاری: نویسندههشتم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: short(brief)report / short(brief)commiunication
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: داروسازي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of ISO method in saffron qualification86669

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?