بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Quantittative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan s fig tree latex retrieved from different organs of tree in different seasons

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Medicinal Plants
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   11،20 )
 

Quantittative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan s fig tree latex retrieved from different organs of tree in different seasons

علي  براتيان

 
 
عنوان مقاله: Quantittative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan s fig tree latex retrieved from different organs of tree in different seasons
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: داروسازي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Quantittative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan s fig tree latex retrieved from different organs of tree in different seasons85290

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?