بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Imiquimod in combination with meglumine antimoniate for cutaneous leishmaniasis: A randomized assessor-blind controlled trial

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Archives of Dermatology
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   1575،1579 )
 

Imiquimod in combination with meglumine antimoniate for cutaneous leishmaniasis: A randomized assessor-blind controlled trial

محمد حسين  قورچي محب سراج

 
 
عنوان مقاله: Imiquimod in combination with meglumine antimoniate for cutaneous leishmaniasis: A randomized assessor-blind controlled trial
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Imiquimod in combination with meglumine antimoniate for cutaneous leishmaniasis: A randomized assessor-blind controlled trial85258

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?