بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   383،386 )
 

Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population

زهرا  صبوري

 
 
عنوان مقاله: Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population
نوع همکاری: نویسندهدهم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian population85237

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?