بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Increased Serum Heat Shock Protein 27 Antibody Titers and Prooxidant-Antioxidant Balance in Patients with Beta-Thalassemia Major

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
ACTA HAEMATOLOGICA
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1،9 )
 

Increased Serum Heat Shock Protein 27 Antibody Titers and Prooxidant-Antioxidant Balance in Patients with Beta-Thalassemia Major

حميدرضا  صابر

 
 
عنوان مقاله: Increased Serum Heat Shock Protein 27 Antibody Titers and Prooxidant-Antioxidant Balance in Patients with Beta-Thalassemia Major
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک: Hamid . saber @ gmail . cam
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Increased Serum Heat Shock Protein 27 Antibody Titers and Prooxidant-Antioxidant Balance in Patients with Beta-Thalassemia Major91402

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?