بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigs

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iran J Med Sci
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   143،146 )
 

Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigs

صديقه  اميري

 
 
عنوان مقاله: Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigs
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: فيزيولوژي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigs85233

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?