بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

A prospective study of 42 consecutive adult patients with sub-acute aseptic meningitis and meningoencephalitis

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
International Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   198،200 )
 

A prospective study of 42 consecutive adult patients with sub-acute aseptic meningitis and meningoencephalitis

مريم  مجتبوي

 
 
عنوان مقاله: A prospective study of 42 consecutive adult patients with sub-acute aseptic meningitis and meningoencephalitis
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: عفوني
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : A prospective study of 42 consecutive adult patients with sub-acute aseptic meningitis and meningoencephalitis85228

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?