بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Intrathoracic testicular ectopia in congenital diaphragmatic hernia

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Asian J Surg
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   303،305 )
 

Intrathoracic testicular ectopia in congenital diaphragmatic hernia

صادق  صادقي پوررودسري

 
 
عنوان مقاله: Intrathoracic testicular ectopia in congenital diaphragmatic hernia
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: جراحي اطفال
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Intrathoracic testicular ectopia in congenital diaphragmatic hernia85224

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?