بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   29،31 )
 

Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma

محمود  برادران رحيمي

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: راديولوژي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of six years allergen immunotherapy in allergic rhinitis and allergic asthma85219

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?