بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Study of the efficacy of fluoxetine and clomipramine in the treatment of premature ejaculation after opioid detoxification

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
American Journal on Addictions
  دوره  :سال  1385 :صفحه   (   100،104 )
 

Study of the efficacy of fluoxetine and clomipramine in the treatment of premature ejaculation after opioid detoxification

محمدرضا  سرگلزائي

 
 
عنوان مقاله: Study of the efficacy of fluoxetine and clomipramine in the treatment of premature ejaculation after opioid detoxification
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: روانپزشکي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Study of the efficacy of fluoxetine and clomipramine in the treatment of premature ejaculation after opioid detoxification85191

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?