بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Longer Years of Practice and Higher Education Levels Promote Infection Control in Iranian Dental Practitioners

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iran Red Crescent Med J
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   422،429 )
 

Longer Years of Practice and Higher Education Levels Promote Infection Control in Iranian Dental Practitioners

عليرضا  رضائيان

 
 
عنوان مقاله: Longer Years of Practice and Higher Education Levels Promote Infection Control in Iranian Dental Practitioners
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Longer Years of Practice and Higher Education Levels Promote Infection Control in Iranian Dental Practitioners91396

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?