بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Temporomandibular Disorders and Related Factors in a Group of Iranian Adolescents: A Cross-sectional Survey

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
J Dent Res Dent Clin Dent Prospect
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   123،127 )
 

Temporomandibular Disorders and Related Factors in a Group of Iranian Adolescents: A Cross-sectional Survey

محمد  ارغواني

 
 
عنوان مقاله: Temporomandibular Disorders and Related Factors in a Group of Iranian Adolescents: A Cross-sectional Survey
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Temporomandibular Disorders and Related Factors in a Group of Iranian Adolescents: A Cross-sectional Survey91395

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?