بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

the infuence of repeated firing on color stability of two porcelain types

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
journal of medical Sciences
  دوره  :سال  1387 :صفحه   (   77،80 )
 

the infuence of repeated firing on color stability of two porcelain types

محمدرضا  صابوني

 
 
عنوان مقاله: the infuence of repeated firing on color stability of two porcelain types
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: پروتز ثابت
دوره تحصیلی: دندانپزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : the infuence of repeated firing on color stability of two porcelain types87657

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?