بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Maternal nicotine exposure-induced collagen pulmonary changes in Balb/C mice offspring s

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Cell and Molecular Research
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   38،42 )
 

Maternal nicotine exposure-induced collagen pulmonary changes in Balb/C mice offspring s

عباسعلي  معين

 
 
عنوان مقاله: Maternal nicotine exposure-induced collagen pulmonary changes in Balb/C mice offspring s
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ساير سايت‏هاي تخصصي
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: علوم تشريحي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Maternal nicotine exposure-induced collagen pulmonary changes in Balb/C mice offspring s90950

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?