بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Leech Bite: A Rare Cause of Postmenopausal Vaginal Bleeding

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Red Crescent Medical Journal
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   383،384 )
 

Leech Bite: A Rare Cause of Postmenopausal Vaginal Bleeding

سميه  بلندي

 
 
عنوان مقاله: Leech Bite: A Rare Cause of Postmenopausal Vaginal Bleeding
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: زنان و مامايي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Leech Bite: A Rare Cause of Postmenopausal Vaginal Bleeding91202

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?