بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Recent Advances in the Treatment of Organophosphorous Poisonings

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   74،91 )
 

Recent Advances in the Treatment of Organophosphorous Poisonings

حميدرضا  صابر

 
 
عنوان مقاله: Recent Advances in the Treatment of Organophosphorous Poisonings
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: مروري-review
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک: Hamid . saber @ gmail . cam
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Recent Advances in the Treatment of Organophosphorous Poisonings91193

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?