بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Incidence of craniofacial pain of cardiac origin: results from a prospective multicentre study

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Australian Dental Journal
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

Incidence of craniofacial pain of cardiac origin: results from a prospective multicentre study

سيد سينا   فقيهي

 
 
عنوان مقاله: Incidence of craniofacial pain of cardiac origin: results from a prospective multicentre study
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Incidence of craniofacial pain of cardiac origin: results from a prospective multicentre study91191

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?