بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Child s nervous system
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat

همايون  صدرايي

 
 
عنوان مقاله: Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت:
رشته تخصصی: علوم تشريحي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat91184

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?