بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Child s nervous system
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat

علي  گرجي

 
 
عنوان مقاله: Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat91184

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?