بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of Microvessel Density of Hepatocellular Carcinoma and Comparison with Benign Lesions of Liver: An Immunohistochemical Study

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Red Crescent Medical Journal
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   121،122 )
 

Evaluation of Microvessel Density of Hepatocellular Carcinoma and Comparison with Benign Lesions of Liver: An Immunohistochemical Study

فاطمه  پورالبرزي

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of Microvessel Density of Hepatocellular Carcinoma and Comparison with Benign Lesions of Liver: An Immunohistochemical Study
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of Microvessel Density of Hepatocellular Carcinoma and Comparison with Benign Lesions of Liver: An Immunohistochemical Study90918

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?