بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

The Mucosal Adjuvant Potential of Cross-Linked Dextran Microspheres as Dry Powder

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   873،879 )
 

The Mucosal Adjuvant Potential of Cross-Linked Dextran Microspheres as Dry Powder

مريم  اسکندري

 
 
عنوان مقاله: The Mucosal Adjuvant Potential of Cross-Linked Dextran Microspheres as Dry Powder
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: داروسازي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : The Mucosal Adjuvant Potential of Cross-Linked Dextran Microspheres as Dry Powder91149

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?