بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin Tag

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   840،844 )
 

An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin Tag

محمد  شيردل

 
 
عنوان مقاله: An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin Tag
نوع همکاری: نویسندهدهم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin Tag91146

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?