بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

comparison of pulmonary function and respiratory symptoms in water pipe and cigarette smokers

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Respirology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   950،956 )
 

comparison of pulmonary function and respiratory symptoms in water pipe and cigarette smokers

مرتضي  بسکابادي

 
 
عنوان مقاله: comparison of pulmonary function and respiratory symptoms in water pipe and cigarette smokers
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : comparison of pulmonary function and respiratory symptoms in water pipe and cigarette smokers91138

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?