بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Association between metabolic syndrome, BMI, and serum vitamin D concentrations in rheumatoid arthritis

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Clinical rheumatology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

Association between metabolic syndrome, BMI, and serum vitamin D concentrations in rheumatoid arthritis

حميدرضا  صابر

 
 
عنوان مقاله: Association between metabolic syndrome, BMI, and serum vitamin D concentrations in rheumatoid arthritis
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک: Hamid . saber @ gmail . cam
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Association between metabolic syndrome, BMI, and serum vitamin D concentrations in rheumatoid arthritis91132

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?