بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
journal of telemedicine and telecare
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   363،368 )
 

Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA

جعفر   بردبار آذري

 
 
عنوان مقاله: Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA 86550

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?