بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Post-cadaveric kidney transplant lymphocele which did not respond to percutaneous drainage

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Saudi journal of kidney diseases and transplantation
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   585،587 )
 

Post-cadaveric kidney transplant lymphocele which did not respond to percutaneous drainage

فرزانه  اورعي عباسيان

 
 
عنوان مقاله: Post-cadaveric kidney transplant lymphocele which did not respond to percutaneous drainage
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Post-cadaveric kidney transplant lymphocele which did not respond to percutaneous drainage91128

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?