بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

General dental paractitioners awareness of the guidelines about post-exposure procedures relating to Hepatitis and HIV

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Pakistan Journal of Medical Sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   468،470 )
 

General dental paractitioners awareness of the guidelines about post-exposure procedures relating to Hepatitis and HIV

نفيسه  رئيسي

 
 
عنوان مقاله: General dental paractitioners awareness of the guidelines about post-exposure procedures relating to Hepatitis and HIV
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصی: دندانپزشکي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : General dental paractitioners awareness of the guidelines about post-exposure procedures relating to Hepatitis and HIV91126

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?