بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary Resuscitation

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Trauma Monthly
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   242،244 )
 

Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary Resuscitation

معصومه  قزل سفلي

 
 
عنوان مقاله: Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary Resuscitation
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary Resuscitation91115

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?