بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Determination of Calcium in Mashhad City Tap Water by Flame Atomic Absorption Spectrometry

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of the Chemical Society of Pakistan
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   ، )
 

Determination of Calcium in Mashhad City Tap Water by Flame Atomic Absorption Spectrometry

محمود  صادقي

 
 
عنوان مقاله: Determination of Calcium in Mashhad City Tap Water by Flame Atomic Absorption Spectrometry
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: شيمي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Determination of Calcium in Mashhad City Tap Water by Flame Atomic Absorption Spectrometry91108

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?