بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of sterile uveitis after iris-fixated phakic intraocular lens implantation

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Middle East African journal of ophthalmology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   199،203 )
 

Evaluation of sterile uveitis after iris-fixated phakic intraocular lens implantation

محمدرضا  انصاري آستانه

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of sterile uveitis after iris-fixated phakic intraocular lens implantation
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: چشم پزشکي
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک: AnsariAmr851
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of sterile uveitis after iris-fixated phakic intraocular lens implantation91107

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?