بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of the association between AT1 R1166C polymorphism and the incidence of CAD and CAC score in the Iranian population

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Archives of biological sciences
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   401،407 )
 

Evaluation of the association between AT1 R1166C polymorphism and the incidence of CAD and CAC score in the Iranian population

سعيد  ناظمي

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of the association between AT1 R1166C polymorphism and the incidence of CAD and CAC score in the Iranian population
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: قلب و عروق
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of the association between AT1 R1166C polymorphism and the incidence of CAD and CAC score in the Iranian population91106

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?