بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Study of correlation between maternal fatigue and uterine contraction pattern in the active phase of labour

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of clinical nursing
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   1563،1569 )
 

Study of correlation between maternal fatigue and uterine contraction pattern in the active phase of labour

مريم  کبيريان

 
 
عنوان مقاله: Study of correlation between maternal fatigue and uterine contraction pattern in the active phase of labour
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پرستاري و مامايي
رشته تخصصی: مامايي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Study of correlation between maternal fatigue and uterine contraction pattern in the active phase of labour91097

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?