بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Cemento-Ossifying Fibroma: Study of Radiographic Features of Six Cases

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Radiology
  دوره  :سال  1388 :صفحه   (   215،220 )
 

Cemento-Ossifying Fibroma: Study of Radiographic Features of Six Cases

سميه  نعمتي

 
 
عنوان مقاله: Cemento-Ossifying Fibroma: Study of Radiographic Features of Six Cases
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: راديولوژي
دوره تحصیلی: پزشک متخصص
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Cemento-Ossifying Fibroma: Study of Radiographic Features of Six Cases88739

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?