بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Chronic Treatment by L-NAME differently affects morris water maze tasks in ovariectomized and naïve female rats

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Basic and Clinical Neuroscience
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   47،52 )
 

Chronic Treatment by L-NAME differently affects morris water maze tasks in ovariectomized and naïve female rats

اسماعيل  فرخي

 
 
عنوان مقاله: Chronic Treatment by L-NAME differently affects morris water maze tasks in ovariectomized and naïve female rats
نوع همکاری: نویسندهششم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: اينترن
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Chronic Treatment by L-NAME differently affects morris water maze tasks in ovariectomized and naïve female rats90437

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?