بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Preparation and Investigation of Sustained Drug Delivery Systems Using an Injectable, Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel Composed of PLGA-PEG-PLGA

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
AAPS PharmSciTech
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   590،600 )
 

Preparation and Investigation of Sustained Drug Delivery Systems Using an Injectable, Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel Composed of PLGA-PEG-PLGA

فريبا  گنجي

 
 
عنوان مقاله: Preparation and Investigation of Sustained Drug Delivery Systems Using an Injectable, Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel Composed of PLGA-PEG-PLGA
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: استاديار
محل خدمت: دانشگاه تربيت مدرس
رشته تخصصی: زيست شناسي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Preparation and Investigation of Sustained Drug Delivery Systems Using an Injectable, Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel Composed of PLGA-PEG-PLGA91089

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?