بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical Trial

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
European Neurology
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   288،291 )
 

Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical Trial

علي  گرجي

 
 
عنوان مقاله: Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical Trial
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: دانشيار
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical Trial91078

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?