بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot Study

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Thrombosis
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   306263،306267 )
 

Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot Study

شبنم  شاهسوند

 
 
عنوان مقاله: Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot Study
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: PubMed / Medline
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: سم شناسي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot Study90628

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?