بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Results of inadvertent administration of bacillus Calmette-Guerin for treatment of transitional cell carcinoma of bladder.

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Urol J
  دوره  :سال  1386 :صفحه   (   121،122 )
 

Results of inadvertent administration of bacillus Calmette-Guerin for treatment of transitional cell carcinoma of bladder.

مهران  ابوالبشري

 
 
عنوان مقاله: Results of inadvertent administration of bacillus Calmette-Guerin for treatment of transitional cell carcinoma of bladder.
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی:
دوره تحصیلی: دستيار تخصصي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Results of inadvertent administration of bacillus Calmette-Guerin for treatment of transitional cell carcinoma of bladder.86447

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?