بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian markets

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Food Additives and Contaminants: Part B: Surveillance
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   105،111 )
 

Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian markets

رامين  رضائي

 
 
عنوان مقاله: Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian markets
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: سم شناسي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Determination of heavy metals in different honey brands from Iranian markets91016

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?