بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Comparison of the beneficial effects of guar gum on lipid profile in hyperlipidemic and normal rats

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Journal of Medicinal Plants Research
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   1567،1575 )
 

Comparison of the beneficial effects of guar gum on lipid profile in hyperlipidemic and normal rats

مرضيه  عباچي

 
 
عنوان مقاله: Comparison of the beneficial effects of guar gum on lipid profile in hyperlipidemic and normal rats
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده پزشکي
رشته تخصصی: فيزيولوژي جانوري
دوره تحصیلی:
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Comparison of the beneficial effects of guar gum on lipid profile in hyperlipidemic and normal rats90713

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?