بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Current status of publications of cardiovascular interventions in Iran; A PubMed-based study

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Medical Sciences
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   62،63 )
 

Current status of publications of cardiovascular interventions in Iran; A PubMed-based study

سيدمحمدرضا  کاظمي بجستاني

 
 
عنوان مقاله: Current status of publications of cardiovascular interventions in Iran; A PubMed-based study
نوع همکاری: نویسندهدوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: letter to editor
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: پژوهشکده بوعلي
رشته تخصصی: پزشکي عمومي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Current status of publications of cardiovascular interventions in Iran; A PubMed-based study90822

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?