بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

A population-based study of presbyopia in Shahroud, Iran

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Clinical & experimental ophthalmology
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   ، )
 

A population-based study of presbyopia in Shahroud, Iran

ابراهيم  جعفرزاده پور

 
 
عنوان مقاله: A population-based study of presbyopia in Shahroud, Iran
نوع همکاری: نویسندهسوم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی:
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکي ايران
رشته تخصصی: بينايي سنجي
دوره تحصیلی: دکترا (Ph.D.)
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : A population-based study of presbyopia in Shahroud, Iran90870

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?