بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Expression of Drug Pump Protein MRP2 in Lipopolysaccharide-Treated Rats and its Impact on the Disposition of Acetaminophen

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   855،859 )
 

Expression of Drug Pump Protein MRP2 in Lipopolysaccharide-Treated Rats and its Impact on the Disposition of Acetaminophen

جمال  کسائيان

 
 
عنوان مقاله: Expression of Drug Pump Protein MRP2 in Lipopolysaccharide-Treated Rats and its Impact on the Disposition of Acetaminophen
نوع همکاری: نویسندهچهارم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: داخلي ايندکس شده (بين المللي)
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: گياه شناسي
دوره تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Expression of Drug Pump Protein MRP2 in Lipopolysaccharide-Treated Rats and its Impact on the Disposition of Acetaminophen90895

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?