بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

In Vitro Insulin Release from Thermosensitive Chitosan Hydrogel

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
AAPS PharmSciTech
  دوره  :سال  1391 :صفحه   (   460،466 )
 

In Vitro Insulin Release from Thermosensitive Chitosan Hydrogel

هانيه  نقي زاده

 
 
عنوان مقاله: In Vitro Insulin Release from Thermosensitive Chitosan Hydrogel
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: ISI
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت: دانشکده داروسازي
رشته تخصصی: داروسازي
دوره تحصیلی: دکتراي حرفه اي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : In Vitro Insulin Release from Thermosensitive Chitosan Hydrogel91223

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?