بانک مقالات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar rat

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
Pharmacologyonline
  دوره  :سال  1390 :صفحه   (   802،808 )
 

Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar rat

محمد باقر  محمودي

 
 
عنوان مقاله: Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar rat
نوع همکاری: نویسندهپنجم
ISSN:
نمايه نامه بين المللي: scopus
نوع مقاله: اصيل پژوهشي -original Article
نوع نشريه: خارجي ايندکس شده
مرتبه علمی: فاقد مرتبه علمي
محل خدمت:
رشته تخصصی: زيست شناسي
دوره تحصیلی: کارشناسي
پست الکترونیک:
   
فایل مقاله:

دریافت فایل مقاله : Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar rat90842

Google+

Ԑ Ԙ | Mashhad University of Medical Sciences |Mashhad University of Medical Sciences | Ԑ Ԙ?